Doç. Dr. İLKER ÖZMUTLU NKUAVES

Kimlik Bilgileri

Doç. Dr. İLKER ÖZMUTLU

T: (0282) 250 3201

M iozmutlu@nku.edu.tr

W iozmutlu.cv.nku.edu.tr

Kurum Bilgileri
Birim:Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
Bölüm:Spor Yöneticiliği (p)
Ana Bilim Dalı:
Doktora
Üniversite: GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ANABİLİM DALI
Öğrenim Yılları: 2008-2011
Tez: Bedensel engelli sporcularda antrenörlerin hizmetkar liderlik davranışlarının sporcu tatmini ile ilişkisi (2011)
Yüksek Lisans
Üniversite: GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR (YL) (TEZLİ)
Öğrenim Yılları: 2007-2008
Tez: Beden eğitimi ve spor yüksek okullarında öğrenim gören öğrencilerin liderlik ve yaratıcılık özelliklerinin karşılaştırılması(Gazi Üniversitesi örneği) (2008)
Lisans
Üniversite: KAFKAS ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:SARIKAMIŞ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ
Öğrenim Yılları: 1999-2003
Tez:
Akademik Görevler
Doç. Dr. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU / SPOR YÖNETİCİLİĞİ / SPOR YÖNETİM BİLİMLERİ
2015-
Yrd. Doç. Dr. KAFKAS ÜNİVERSİTESİ
SARIKAMIŞ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU
2011-2015
Araş. Gör. GAZİ ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
2007-2011
Araş. Gör. KAFKAS ÜNİVERSİTESİ
SARIKAMIŞ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU / BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ / BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETİMİ ANABİLİM DALI
2005-2011
İdari Görevler
MYO/Yüksekokul Müdürü NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU
2015-
Bölüm Bşk. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU
2015-
MYO/Yüksekokul Müdür Yrd. KAFKAS ÜNİVERSİTESİ
SARIKAMIŞ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU
2013-2014
Üniversite Dışı İş Deneyimi
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Spor Bilimleri Temel Alanı / Spor Bilimleri
Spor Yönetimi
Spor Tarihi
Beden Eğitimi ve Oyun
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. mehmet serdar s., ÖZMUTLU İ., 8 HAFTALIK HALK OYUNLARI ÇALIŞMALARININ ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN ÖZNEL İYİ OLUŞ DÜZEYLERİ ÜZERİNE ETKİSİ (TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ), Sosyal Bilimler Metinleri, vol. 2019, pp. 47-67, 2019.
Özgün Makale ındex copernicus
2. CANLI U., ÖZMUTLU İ., ERSÖZ G., Ortaokul öğrencilerinin matematik becerileri, beden eğitimi yatkınlıkları ve motor performansları arasındaki ilişkinin araştırılması, Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, vol. 24, pp. 41-50, 2019.
Özgün Makale Endekste taranmıyor
3. CANLI U., ARI Y., ÖZMUTLU İ., The Effects of Morphological Structure and Fatigue on the Passing Skill in Pre-Pubescent Basketball Players, Journal of Education and Training Studies, vol. 6, pp. 37-43, 2018.
Özgün Makale Journals Indexed in Eric
4. ÖZMUTLU İ., DURMUŞ S., TEKİN M., YETİŞ Ü., beden eğitimi ve spor yüksek okullarında örgenim gören öğrencilerin yaratıcılık düzeylerinin karşılaştırılması, sosyal bilimler estitüsü dergisi, 2018.
Özgün Makale
5. CANLI U., TOKSÖZ İ., ÖZMUTLU İ., Assessment of multiple intelligence domains, socio economic levels and skills of basketball players, Journal of Human Sciences, vol. 14, 2017.
Özgün Makale EBSCO Erişim Linki
6. erden c., ÖZMUTLU İ., ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN BEDEN EĞİTİMİ VE SPORDERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERAÇISINDAN İNCELENMESİ(KARS İLİ ÖRNEĞİ), Kafkas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, pp. 415-425, 2017.
Özgün Makale ulakbim Erişim Linki
7. ÖZMUTLU İ., Investigation of problem solving ability of students in school of physical education and sport (Kafkas Universty Sample), educational Researh and reviews, 2014.
Özgün Makale ERIC.
8. ÖZMUTLU İ., SİVRİKAYA A. H., alper cenk g., DALKILIÇ M., An investigation into secondary school students’ attitudes towards physical education and sports lessons (the example of Kars province), International Journal of Academic Research, 2013.
Özgün Makale
9. DALKILIÇ M., hudaverdi m., alper cenk g., UÇAN İ., ÖZMUTLU İ., Elementary students ´ participation in sports activities that are effective at the level of the socio-cultural factors and communication skills, InternationalJournal of Academic Research, 2013.
Özgün Makale
10. ÖZMUTLU İ., Examination of communication skills levels of students attending to schools of physical education and sports., International Journal of Academic Research, 2013.
Özgün Makale
11. ARSLANOĞLU C., YAMAN M., ÖZMUTLU İ., ACAR G., The Comparısıon of Socıal Skıll Levels of Hıgh School Students Doıng Sports ond Not Doıng Sports (Sample of Kars), IIB International Refereed Academic Social Sciences Journal, 2013.
Özgün Makale Endekste taranmıyor
12. ARSLANOĞLU E., TEKİN M., ARSLANOĞLU C., ÖZMUTLU İ., Voleybol hakemlerinin çeşitli değişkenlere göre kaygı ve temel psikolojik ihtiyaç düzeylerinin incelenmesi (Ankara ili örneği), International Journal of Human Sciences, 2010.
Özgün Makale Endekste taranmıyor
13. ÖZMUTLU İ., YENEL İ. F., TEKİN M., Comparing The Leadership Characters of the Students Studying in the Shcools of Physical Education and Sports (Sample of Gazi University), Ovidius University Annals, Series Physical Education and Sport, 2009.
Özgün Makale Endekste taranmıyor
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. CANLI U., ERSÖZ G., ÖZMUTLU İ., KOÇAK Ç. V., Ortaokul Öğrencilerinde Akademik Başarı, Okuma Performansı ve Motorik Beceri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, Spormetre, cilt 17, ss. 209-218, 2018.
Özgün Makale TR DİZİN
2. CANLI U., TOKSÖZ İ., ÖZMUTLU İ., Basketbolcuların çoklu zeka alanları, sosyo-ekonomik düzeyleri ve becerilerinin değerlendirilmesi, Journal of Human Sciences, cilt 14, ss. 4171-4181, 2017.
Özgün Makale Erişim Linki
3. ERASLAN M., ATAY E., ÖZMUTLU İ., Alp M, Eraslan M, Atay E, Özmutlu İ. Düzenli Spor Yapan ve Yapmayan Çocukların Sosyo-Demografik Özelliklerine Göre Saldırganlık Düzeylerinin İncelenmesi, Kafkas Eğitim Araştırmaları Dergisi, 2014.
Özgün Makale Endekste taranmıyor
4. ÖZMUTLU İ., YILDIRIM F., NAKTİYOK S., ASSESSMENT&OF&THE&ENTREPRENEURSHIP&LEVEL&OF&THE&UNIVERSITY&STUDENTS&AT&THE&SPORTS& MANAGEMENT&DEPARTMENTS, The Online Journal of Recreation and Sport, 2014.
Özgün Makale Endekste taranmıyor
5. SİVRİKAYA A. H., KAYA M., ÖZMUTLU İ., ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN AİLE VE ARKADAŞLARDAN ALGILADIKLARI SOSYAL DESTEK İLE PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ, Niğde Üniversitesi Beden Eğitimi Ve Spor Bilimleri Dergisi, 2013.
Özgün Makale Endekste taranmıyor
6. ÖZMUTLU İ., TEKİN M., YÜKSEK S., MUTLU T. O., ERASLAN M., An analysis on the job satisfactions levels of soccer referees, Turkish Journal of Sport and Exercise, 2013.
Özgün Makale Endekste taranmıyor
7. ÖZMUTLU İ., DURMUŞ S., TEKİN M., YETİŞ Ü., Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokullarında Öğrenim Gören Öğrencilerin Yaratıcılık Düzeylerinin Karşılaştırılması, kafkas üniversitesi sosyla bilimler enstitüsü dergisi, 2009.
Özgün Makale TR DİZİN
8. TEKİN M., ÖZMUTLU İ., ERHAN S. E., Özel Yetenek Sınavlarına Katılan Öğrencilerin Karar verme ve Düşünme Stillerinin İncelenmesi, Atatürk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi., 2009.
Özgün Makale Endekste taranmıyor
9. ÖZMUTLU İ., TEKİN M., BAYRAKTAR G., Çeşitli Değişkenlere Göre Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokullarında Görev Yapan Araştırma Görevlilerinin İş Doyum Düzeylerinin Belirlenmesi, Atatürk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 2008.
Özgün Makale Endekste taranmıyor
10. TEKİN M., FİLİZ K., TAŞĞIN Ö., ÖZMUTLU İ., Orta Öğretimde Öğrenim Gören Spor Yapan ve Yapmayan Öğrencilerin Çoklu Zeka Alanlarının Karşılaştırılması, Kafkas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2008.
Özgün Makale Endekste taranmıyor
Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaptaki bölümler
1. ÖZMUTLU İ., EROĞLU B., Çocuklar için Spor Eğitimi, Bölüm: Çocuk ve Oyun, Yayın Yeri: Gazi Kitabevi, Editör: Umut CANLI, Cüneyt TAŞKIN,Çalık Veli KOÇAK, 2019.
Bilimsel Kitap
2. ÇALIŞKAN G., YAPICI A. K., KOÇ H., İNCE İ., HARMANCI H., YÜKSEL O., KARAVELİOĞLU M. B., ERSOY A., ÖZER A., KILINÇ F., GÜVENDİ B., GÜÇLÜ M., KÜÇÜK V., ÖZMUTLU İ., DONUK B., GÜLLÜ S., SPORDA PERFORMANS ÖLÇÜMÜ VE ANALİTİK, Bölüm: 6.Smaç Analitiği- Basketbol Sözlüğü, Yayın Yeri: Nobel akademik yayıncılık Eğitim, Editör: Doç.Dr.Gökhan ÇALIŞKAN-Dr.Ahmet Korkut YAPICI, 2019.
Kitap Tercümesi
3. ÖZMUTLU İ., BULUT M., Sporda Performans Ölçümü ve Analitik, Bölüm: Beyzbol Sözlüğü, Yayın Yeri: Nobel yayınevi, Editör: Gökhan ÇALIŞKAN, Ahmet KORKUT YAPICI, 2019.
Bilimsel Kitap
4. ÖZMUTLU İ., BULUT M., Sporda Performans Ölçümü ve Analitik, Bölüm: Home Run Analitiği, Yayın Yeri: Nobel yayınevi, Editör: Gökhan ÇALIŞKAN, Ahmet Korkut YAPICI, 2019.
Bilimsel Kitap
5. ÖZMUTLU İ., Bilimin ıilkeleri şığında spor, Bölüm: Sporda Hizmetkar Liderlik, Yayın Yeri: gece kitaplığı, Editör: ilker özmutlu, 2018.
Bilimsel Kitap
6. ÖZMUTLU İ., AYDIN S., CANLI U., EROĞLU A. K., ÖNCEN S., Bilimin ilkeleri ışığında spor, Yayın Yeri: GECE AKADEMİ, Editör: ilker ÖZMUTLU, 2018.
Bilimsel Kitap
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler
1. sevinç k., ÖZMUTLU İ., AYDIN S., An Investigation of Self Esteem Levels of the Inter-universities Competitor Athletes, Union of Thrace Universities 3rd International Health Sciences Congress Çanakkale/Turkey (24.10.2019-26.10.2019).
Tam metin bildiri
2. demirci e. k., ÖZMUTLU İ., AYDIN S., Investigating The Attitudes of High School Students Towards Physical Education Course, Union of Thrace Universities 3rd International Health Sciences Congress, Çanakkale/Turkey (24.10.2019-26.10.2019).
Tam metin bildiri
3. AYDIN S., ÖZMUTLU İ., Investigating The Mental Toughness Levels of the Candidates who Applied for Special Ability Exam, Union of Thrace Universities 3rd International Health Sciences Congress, Çanakkale/Turkey (24.10.2019-26.10.2019).
Tam metin bildiri
4. ARI Y., ÖZMUTLU İ., çelk n., Investigation of Aggression Levels of Kick Boxing Athletes, Union of Thrace Universities 3rd International Health Sciences Congress, Çanakkale/Turkey (24.10.2019-26.10.2019).
Tam metin bildiri
5. ARI Y., ÖZMUTLU İ., ASLIHAN A., ANALYSİS OF THE RELATİONSHİP BETWEEN JUMPİNG, AGİLİTY AND SPEED PERFORMANCE OF VOLLEYBALL PLAYERS, 2. International Health Sciences Congress Tekirğdağ/Turkey (15.11.2018-17.11.2018).
Tam metin bildiri
6. ERDEN C., ÖZMUTLU İ., ANALYZİNG THE SECONDARY SCHOOL STUDENTS ATTİTUDES TOWARDS PHYSİCAL EDUCATİON AND SPORTS CLASS WİTH REGARDS TO MULTİPLE VARİANCES(THE SAMPLE OF KARS CİTY CENTER), 2. International Health Sciences Congress Tekirdağ/TURKEY (15.11.2018-17.11.2018).
Tam metin bildiri
7. AYDIN S., ÖNCEN S., ÖZMUTLU İ., AN ANALYSIS OF BIOMOTOR PARAMETERS OF TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL UNIVERSITY SCHOOL OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS STUDENTS, 2. International Health Sciences Congress Tekirdağ/TURKEY (15.11.2018-17.11.2018).
Tam metin bildiri
8. ARI Y., ÖZMUTLU İ., TUNÇEL A., Comparison of Agility Tests in Young Handball Players, 2. International Health Sciences Congress Tekirdağ/TURKEY (15.11.2018-17.11.2018).
Tam metin bildiri
9. TUNÇEL A., ÖZMUTLU İ., KİLİT B., Examination of The Success Level of Female and Male University Candidates Who Take The Special Talent Exam in the Field of Physical Education and Sports, 2. International Health Sciences Congress Tekirdağ/TURKEY (15.11.2018-17.11.2018).
Tam metin bildiri
10. ÖZMUTLU İ., INVESTIGATION OF SELF ESTEEM LEVELS OF PARTICIPANTS IN SPECIAL TALENT EXAM, 2. International Health Sciences Congress Tekirdağ/TURKEY (15.11.2018-17.11.2018).
Tam metin bildiri
11. AKSOY S., ÖZMUTLU İ., INVESTİGATİON OF PARENTS VİEWS ON ENCOURAGING THEİR CHİLDREN TO SPORTS, 2. International Health Sciences Congress Tekirdağ/TURKEY (15.11.2018-17.11.2018).
Tam metin bildiri
12. ÖZMUTLU İ., VOLKAN K., THE INVESTIGATION OF THE SATISFACTION OF PEOPLE WHO USES SPORT FACILITIES, 2. International Health Sciences Congress Tekirdağ/TURKEY (15.11.2018-17.11.2018).
Tam metin bildiri
13. EROĞLU B., EROĞLU A. K., ÖZMUTLU İ., CANLI U., An Investigation of the Physical Education Teacher Candidates About theSupervising Teachers in Teaching Practice, 2nd International Health Sciences Congress, Tekirdag/Turkey (15.10.2018-17.10.2018).
Tam metin bildiri
14. ERSÖZ G., ARI Y., KARA E., ÖZMUTLU İ., ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BAZI FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ İLE FİZİKSEL AKTİVİTE DÜZEYLERİ, SOSYAL FİZİK KAYGI DÜZEYİ VE YAŞAM DOYUMUNUN İLİŞKİSİNİN ARAŞTIRILMASI, I.ULUSLARARASI BEDEN EĞİTİMİ, SPOR, REKREASYON VE DANS KONGRESİ (26.04.2018-28.04.2018).
Özet bildiri
15. AYDIN R., AYDIN S., EROĞLU B., ÖZMUTLU İ., Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni Adaylarının İngilizce Dersine Yönelik Tutumlarının İncelenmesi,Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Örneği, 6. Uluslarası Bilim Kültür ve Spor Kongresi (25.04.2018-27.04.2018).
16. ÖZMUTLU İ., APAYDIN U., EROĞLU B., ERSÖZ G., CANLI U., Okul Sporları Müsabakalarına Katılan Öğrencilerin Genel Öz Yeterlik DüzeylerininBelirlenmesi, 6th International Conference on Science, Culture, and Sport. Lviv, UKRAINE (25.04.2018-27.04.2018).
Özet bildiri
17. CANLI U., ARI Y., ÖZMUTLU İ., Puberte Öncesi Basketbolcularda Morfolojik Yapının ve Yorgunluğun Pas BecerisiÜzerindeki Etkisi, 6th International Conference on Science, Culture, and Sport. Lviv, UKRAINE (25.04.2018-27.04.2018).
Özet bildiri
18. CANLI U., KARA E., EROĞLU A. K., ÖZMUTLU İ., ERSÖZ G., EROĞLU B., Puberte Öncesi Futbolcuların Solunum Fonksiyonlarının Motor Beceriler ileKolerasyonları, 6th International Conference on Science, Culture, and Sport. Lviv, UKRAINE (25.04.2018-27.04.2018).
Özet bildiri
19. EROĞLU B., EROĞLU A. K., ÖZKAN Z., ÖZMUTLU İ., Spor Yapan ve Spor Yapmayan Ortaokul Öğrencilerinin Sosyal Beceri Düzeylerinin Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi, 6th International Conference on Science Culture and Sport (25.04.2018-27.04.2018).
Özet bildiri
20. ERSÖZ G., EROĞLU A. K., EROĞLU B., CANLI U., ÖZMUTLU İ., KURBAN G., BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLERİNİN FİZİKSEL AKTİVİTE DÜZEYLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ, IV. Uluslararası Egzersiz ve Spor Psikolojisi Kongresi (12.04.2018-15.04.2018).
Özet bildiri
21. ERSÖZ G., ÖZMUTLU İ., AYDIN S., KARA E., ARI Y., EGZERSİZ DANIŞMALIĞI ALAN VE ALMAYAN TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ PERSONELİNİN EGZERSİZ DAVRANIŞI VE VÜCUT KOMPOZİSYONLARINDAKİ FARKLILIĞIN KARŞILAŞTIRILMASI, IV. Uluslararası Egzersiz ve Spor Psikolojisi Kongresi (12.04.2018-15.04.2018).
Özet bildiri
22. ERSÖZ G., EROĞLU B., CANLI U., EROĞLU A. K., ÖZMUTLU İ., TARIK K., İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN ZEKÂ PUANI, KUVVET, SÜRAT, BİLGİSAYAR OYUNU OYNAMA VE SPOR YAPMA ALIŞKANLIKLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN BELİRLENMESİ, IV. Uluslararası Egzersiz ve Spor Psikolojisi Kongresi (12.04.2018-15.04.2018).
Özet bildiri
23. EROĞLU B., ERSÖZ G., EROĞLU A. K., ÖZMUTLU İ., CANLI U., Pilates Egzersizinin Bazı Antropometrik Değerler, Benlik Saygısı ve Depresyon Düzeyine Etkisi, IV. Uluslararası Egzersiz ve Spor Psikolojisi Kongresi (12.04.2018-15.04.2018).
Özet bildiri
24. CANLI U., ÖZMUTLU İ., 5.Sınıfta Öğrenim Gören Kız ve Erkek Öğrencilerin Akademik Başarı, Okuma ve MotorPerformanslarının Karşılaştırılması, Dünya Spor Bilimleri Araştırmaları Kongresi (23.11.2017-26.11.2017).
Özet bildiri Erişim Linki
25. CANLI U., ÖZMUTLU İ., ERSÖZ G., Ortaokul Öğrencilerinin Matematik Becerileri, Beden Eğitimi Yatkınlıkları ve MotorPerformanslarının Değerlendirilmesi, World Congress of Sport Sciences Researches (23.11.2017-26.11.2017).
Özet bildiri Erişim Linki
26. ÖZMUTLU İ., ARI Y., EROĞLU A. K., CANLI U., EROĞLU B., erceylan o., Özel Düzenlenmiş Sekiz Haftalık Pliometrik Antrenman Programının Genç ErkekBasketbolcularda Sıçrama, Sürat, Kuvvet ve Çeviklik Üzerine Etkisi, World Congress of Sport Sciences Researches (23.11.2017-26.11.2017).
Özet bildiri Erişim Linki
27. ERSÖZ G., güvenç g., ÖZMUTLU İ., CANLI U., Transteorik Model Perspektifinden Adölesanlarda Egzersiz Davranışları, Dünya Spor Bilimleri Araştırmaları Kongresi (23.11.2017-26.11.2017).
Özet bildiri
28. ÖZMUTLU İ., EROĞLU B., mehmet serdar s., erdi ç., güvenç g., Yaz Spor Okullarına Devam Eden Sporcuların Spora Katılım Motivasyonlarının Bazı DeğişkenlerAçısından İncelenmesi, World Congress of Sport Sciences Researches (23.11.2017-26.11.2017).
Özet bildiri Erişim Linki
29. CANLI U., KARA E., EROĞLU A. K., ÖZMUTLU İ., TOKSÖZ İ., ERSÖZ G., EROĞLU B., Futbolcuların sözel olmayan zeka performansları ile solunum fonksiyonları, motorik becerileri ve fiziksel özellikleri arasındaki ilişkinin incelenmesi, 15.Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi-Antalya/TÜRKİYE (15.11.2017-18.11.2017).
Özet bildiri
30. ÖZMUTLU İ., ARI Y., EROĞLU A. K., CANLI U., ata n., Genç Tenisçilerde Core Antrenmanın Denge, Anaerobik Güç ve Kuvvet Üzerine Etkisi, 15. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi (15.11.2017-18.11.2017).
Özet bildiri
31. EROĞLU B., EROĞLU A. K., ÖZMUTLU İ., ERSÖZ G., CANLI U., ATA N., Özel eğitim dersinin beden eğitimi öğretmen adaylarında özel gereksinimli bireylere yönelik tutum ve empatik eğilim düzeylerine etkisi, 15.Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi-Antalya/TÜRKİYE (15.11.2017-18.11.2017).
Özet bildiri
32. ARI Y., ÖZMUTLU İ., EROĞLU A. K., SEKİZ HAFTALIK PLİOMETRİK ANTRENMAN PROGRAMININ SALON FUTBOL OYUNCULARDA SIÇRAMA, SÜRAT VE ÇEVİKLİK ÜZERİNE ETKİSİ, 15. ULUSLARARASI SPOR BİLİMLERİ KONGRESİ (15.11.2017-18.11.2017).
Özet bildiri
33. ERSÖZ G., ÖZMUTLU İ., AYDIN S., ARI Y., KARA E., ÖZTÜRK T., Teori Odaklı Egzersiz Danışmalığı Sonrası Egzersiz Davranışı, Bazı Psikolojik Faktörler Ve Fiziksel Özelliklerdeki Değişimlerin İncelenmesi, 15. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi (15.11.2017-18.11.2017).
Özet bildiri
34. ERSÖZ G., ÖZMUTLU İ., AYDIN S., ARI Y., KARA E., ÖZTÜRK T., Teori Odaklı Egzersiz Danışmalığı Sonrası Egzersiz Davranışı, Bazı Psikolojik Faktörler Ve FizikselÖzelliklerdeki Değişimlerin İncelenmesi, 15. Uluslarası Spor Bilimleri Kongresi (15.11.2017-18.11.2017).
Özet bildiri
35. ERSÖZ G., ARI Y., KARA E., ÖZMUTLU İ., ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BAZI FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ İLE FİZİKSEL AKTİVİTE DÜZEYLERİ, SOSYAL FİZİK KAYGI DÜZEYİ VE YAŞAM DOYUMUNUN İLİŞKİSİNİN ARAŞTIRILMASI, 15.Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi (15.11.2017-18.11.2017).
Özet bildiri
36. ERSÖZ G., EROĞLU B., ÖZMUTLU İ., EROĞLU A. K., ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRENİLMİŞ GÜÇLÜLÜK VE YAŞAM DOYUMUNU ÖNGÖRMEDE EGZERSİZ DAVRANIŞI VE FİZİKSEL AKTİVİTE DÜZEYİNİN ROLÜ, 15.Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi (15.11.2017-18.11.2017).
Özet bildiri
37. CANLI U., ERSÖZ G., ÖZMUTLU İ., KOÇAK Ç. V., Investigation of the relationship between academic achievement, reading performance and motor skill in secondary school students, European Conference on Science, Art Culture-Prague/CZECHIA (19.10.2017-22.10.2017).
Özet bildiri
38. CANLI U., ERSÖZ G., ÖZMUTLU İ., KOÇAK Ç. V., Investigation of the relationship between academic achievement, reading performance and motor skill in secondary school students, European Conference on Science, Art Culture (19.10.2017-22.10.2017).
Özet bildiri Erişim Linki
39. CANLI U., ÖZMUTLU İ., KOÇAK Ç. V., KARAÇAM A., The effect of motoric performance on shooting skill of basketball players, European Conference on Science, Art Culture-Prague/CZECHIA (19.10.2017-22.10.2017).
Özet bildiri
40. CANLI U., ÖZMUTLU İ., KOÇAK Ç. V., KARAÇAM A., The effect of motoric performance on shooting skill of basketball players, European Conference on Science, Art Culture (19.10.2017-22.10.2017).
Özet bildiri Erişim Linki
41. AYDIN S., EROĞLU A. K., ÖNCEN S., ARI Y., ÖZMUTLU İ., EROĞLU B., ERSÖZ G., Yön Değiştirme Süratinin Çeviklik Performansına Etkisi, EUROPEAN CONFERENCE ON SCIENCE, ART AND CULTURE (19.10.2017-22.10.2017).
Özet bildiri
42. ERSÖZ G., ÖZMUTLU İ., EROĞLU B., EROĞLU A. K., THE ROLE OF PHYSICAL SELF-PERCEPTIONS AND MENTAL TOUGHNESS IN DETERMINING GOAL ORIENTATION OF VOLLEYBALL PLAYERS, International Society of Sport Psychology 14th World Congress Seville 2017(ISSP2017) (10.07.2017-14.07.2017).
Özet bildiri
43. CANLI U., TOKSÖZ İ., ÖZMUTLU İ., Assessment of multiple intelligence domains,socio economic levels,body compositions and skills of basketball players, The International Balkan Conference in Sport Sciences (21.05.2017-23.05.2017).
Özet bildiri
44. ÖZMUTLU İ., ERSÖZ G., AYYILDIZ E., The Role of Exercise Habits in University Students for the Socialization, The 10th Internatıonal Conference In Physıcal Educatıon, Sports and Physıcal Therapy- ICPESPT-2016 (18.11.2016-20.11.2016).
Sözlü Bildiri
45. ERSÖZ G., ÖZMUTLU İ., ARI Y., The Role Of University Students’ Behavioral Regulations, Basic Psychological Need In Exercise And Exercise Behaviour In Predicting Their Life Satisfaction, The 10th Internatıonal Conference In Physıcal Educatıon, Sports and Physıcal Therapy- ICPESPT-2016 (18.11.2016-20.11.2016).
Sözlü Bildiri
46. ERSÖZ G., ÖZMUTLU İ., AKSOY D., AYYILDIZ E., Üniversite Öğrencilerinin Çoklu Zeka Alanları ve Genel Öz-Yeterliklerinin Egzersiz Davranış Değişim Basamağına Göre İncelenmesi, 14.Ulusararası Spor Bilimleri Kongresi (01.11.2016-04.11.2016).
Sözlü Bildiri
47. ışık m., ERSÖZ G., ÖZMUTLU İ., Tekirdağ Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünde Çalışan Personelin Çalıştıkları Kurumun Örgüt Kültürüne İlişkin Algıları., Uluslararası Katılımlı Öğrenci Kongresi (12.05.2016-14.05.2016).
Poster
48. ERSÖZ G., ALDEMİR G. Y., ÖZMUTLU İ., AYDIN S., Egzersiz Yapan Ve Yapmayan Üniversite Öğrencilerinin Yaşam Kalitesi Ve Yaşam Doyumu Düzeylerinin İncelenmesi, III. Uluslararası Egzersiz ve Spor Psikolojisi Kongresi (23.09.2015-25.09.2015).
Sözlü Bildiri
49. ERSÖZ G., ÖZMUTLU İ., YİĞİT Ş., Üniversite Öğrencilerinde Egzersiz Davranışını Öngörmede Yeme Davranışı Ve Depresyonun Rolü, III. Uluslararası Egzersiz ve Spor Psikolojisi Kongresi (23.09.2015-25.09.2015).
Sözlü Bildiri
50. ÖZMUTLU İ., TEKİN M., YÜKSEK S., MUTLU T. O., ERASLAN M., An Analysıs on the Job Satısfactıons Levels of Soccer Referees, 12. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi (12.12.2012-14.12.2012).
Poster
51. ALBAYRAK A. Y., MUTLU T. O., TEKİN M., ZORBA E., ÖZMUTLU İ., bayraktar a., The Comparison of Work Anxiety Levels and the Factors that Affect these Anxiety Levels of Senior Students in the School of Physical Education and Sports, 12. Uluslar arası Spor Bilimleri Kongresi (12.12.2012-14.12.2012).
Poster
52. ÖZMUTLU İ., EKENCİ G., TEKİN M., ÇALIŞKAN G., Effect Of Servant Leadership In Sport On Satisfaction Level Of Handicapped Athletes, The 13th European Congress of Sport Psychology (12.07.2011-17.07.2011).
Poster
53. TEKİN M., ÖZMUTLU İ., SENGER K., Analysis of The Stress Level That University-Candidate-Students Cope With According to the Various Variables, 11. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi (10.11.2010-12.11.2010).
Poster
54. ÖZMUTLU İ., TEKİN M., SENGER K., kübra l., The Analysis of Leadership Qualities That Kick Box Sportmen Observe on Their Trainers, 11. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi (10.11.2010-12.11.2010).
Sözlü Bildiri
55. ÖZMUTLU İ., YENEL İ. F., TEKİN M., Ovidius University Annals, Series Physical Educational and Sport/ Science Movement and Health, Internatşonal scientıfic conference perspectives in physical education and sport (29.05.2009-31.05.2009).
Poster
56. ÖZMUTLU İ., kenan a., YILDIRAN İ., Valıdıty and Relıabılıty Study of Olympıc Games Awareness Level Scale, Olympism in the New World Order Symposium (24.04.2009-26.04.2009).
Sözlü Bildiri
57. ÖZMUTLU İ., TEKİN M., ARSLANOĞLU E., Kayak Antrenörlerinin Çeşitli Değişkenlere Göre Karar Verme ve Düşünme Stillerinin İncelenmesi, 1.World Forensic Sciences and Sport Congress (27.11.2008-30.11.2008).
Poster
58. ARSLANOĞLU E., TEKİN M., ARSLANOĞLU C., ÖZMUTLU İ., Voleybol Hakemlerinin Çeşitli Değişkenlere Göre Kaygı ve Temel Psikolojik İhtiyaç Düzeylerinin İncelenmesi (Ankara İl Örneği), 1.World Forensic Sciences and Sport Congress (27.11.2008-30.11.2008).
Poster
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler
1. ÖZMUTLU İ., taşkın H., GÖKHAN Z., NEZAHAT P., Antrenör Davranışlarının Sporcuların Tatmin Düzeyleri Üzerindeki Etkisi, 7. Ulusal Spor Bilimleri Öğrenci Kongresi (15.05.2014-17.05.2014).
Özet bildiri
2. TEKİN M., ÖZMUTLU İ., Sınıf Öğretmenlerinin Çeşitli Değişkenlere Göre Eğisel Oyunlarla İlgili Görüşlerinin İncelenmesi, Sınıf Öğretmenlerinin Çeşitli Değişkenlere Göre Eğisel Oyunlarla İlgili Görüşlerinin İncelenmesi (02.05.2008-04.05.2008).
Özet bildiri
Editörlükler
1. Bilimin ilkeleri ışığında spor, Yayın Yeri: gece kitaplığı.
Uluslararası Kitap
Yayın Hakemlikleri
1. Educational Research and Reviews.
Uluslararası Dergi
2. INTERNATIONAL EDUCATION STUDIES, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi eric
3. mehmet akif ersoy üniv. spor bilimleri dergisi, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi
4. Kafkas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi .
Ulusal Dergi
5. İnönü Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi.
Ulusal Dergi
6. İnönü Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, Hakemlik Sayısı:3.
Ulusal Dergi
Uluslararası Projeler
1. Reaching and Empowering Communities through Sport (SCORE), AB (AVRUPA BİRLİĞİ) PROJESİ, Proje Koordinatörü, 15.02.2017-31.07.2017.
2. Sport for Community Regeneration and Empowerment Integrating Sport Event Mangement into Youth Work for Enduring Social Impact Toplumun Spor ile Yenilenmesi ve Güçlendirilmesi Toplumsal Etkinin Sürdürülmesi için Spor Etkinliği Yönetiminin Gençlik Faaliyetlerine Entegrasyonu, AB (AVRUPA BİRLİĞİ) PROJESİ, Yürütücü, 15.07.2016-31.07.2017.
Ulusal Projeler
1. 8 HAFTALIK HALK OYUNLARI ÇALIŞMALARININ ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN ÖZNEL İYİ OLUŞ DÜZEYLERİ ÜZERİNE ETKİSİ (TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ), Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Yürütücü, 15.03.2018-15.12.2018.
2. Teori Odaklı Egzersiz Danışmalığı Sonrası Egzersiz Davranışı ve Bazı Psikolojik Faktörlerdeki Değişimlerin İncelenmesi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Araştırmacı, 01.10.2015-15.10.2017.
Üyelikler
spor bilimleri derneği, Üye, 2013-.