Doç. Dr. İLKER ÖZMUTLU NKUAVES

Kimlik Bilgileri

Doç. Dr. İLKER ÖZMUTLU

T: (0282) 250 3201

M iozmutlu@nku.edu.tr

W iozmutlu.cv.nku.edu.tr

Kurum Bilgileri
Birim:Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
Bölüm:Spor Yöneticiliği (p)
Ana Bilim Dalı:
Doktora
Üniversite: GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:
Öğrenim Yılları: 2008-2011
Tez: Bedensel engelli sporcularda antrenörlerin hizmetkar liderlik davranışlarının sporcu tatmini ile ilişkisi (2011)
Yüksek Lisans
Üniversite: GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR (YL) (TEZLİ)
Öğrenim Yılları: 2007-2008
Tez: Beden eğitimi ve spor yüksek okullarında öğrenim gören öğrencilerin liderlik ve yaratıcılık özelliklerinin karşılaştırılması(Gazi Üniversitesi örneği) (2008)
Akademik Görevler
Doç. Dr. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU / SPOR YÖNETİCİLİĞİ / SPOR YÖNETİM BİLİMLERİ
2015-
Yrd. Doç. Dr. KAFKAS ÜNİVERSİTESİ
SARIKAMIŞ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU
2011-2015
Araş. Gör. GAZİ ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
2007-2011
Araş. Gör. KAFKAS ÜNİVERSİTESİ
SARIKAMIŞ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU / BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ / BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETİMİ ANABİLİM DALI
2005-2011
İdari Görevler
MYO/Yüksekokul Müdürü NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU
2015-
Bölüm Bşk. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU
2015-
MYO/Yüksekokul Müdür Yrd. KAFKAS ÜNİVERSİTESİ
SARIKAMIŞ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU
2013-2014
Üniversite Dışı İş Deneyimi
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Spor Bilimleri Temel Alanı / Spor Bilimleri
Spor Yönetimi
Spor Tarihi
Beden Eğitimi ve Oyun
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. ÖZMUTLU İ., Investigation of problem solving ability of students in school of physical education and sport (Kafkas Universty Sample), educational Researh and reviews, 2014.
Özgün Makale ERIC.
2. ÖZMUTLU İ., SİVRİKAYA A. H., alper cenk g., DALKILIÇ M., An investigation into secondary school students’ attitudes towards physical education and sports lessons (the example of Kars province), International Journal of Academic Research, 2013.
Özgün Makale
3. DALKILIÇ M., hudaverdi m., alper cenk g., UÇAN İ., ÖZMUTLU İ., Elementary students ´ participation in sports activities that are effective at the level of the socio-cultural factors and communication skills, InternationalJournal of Academic Research, 2013.
Özgün Makale
4. ÖZMUTLU İ., Examination of communication skills levels of students attending to schools of physical education and sports., International Journal of Academic Research, 2013.
Özgün Makale
5. ARSLANOĞLU C., YAMAN M., ÖZMUTLU İ., ACAR G., The Comparısıon of Socıal Skıll Levels of Hıgh School Students Doıng Sports ond Not Doıng Sports (Sample of Kars), IIB International Refereed Academic Social Sciences Journal, 2013.
Özgün Makale Endekste taranmıyor
6. ARSLANOĞLU E., TEKİN M., ARSLANOĞLU C., ÖZMUTLU İ., Voleybol hakemlerinin çeşitli değişkenlere göre kaygı ve temel psikolojik ihtiyaç düzeylerinin incelenmesi (Ankara ili örneği), International Journal of Human Sciences, 2010.
Özgün Makale Endekste taranmıyor
7. ÖZMUTLU İ., YENEL İ. F., TEKİN M., Comparing The Leadership Characters of the Students Studying in the Shcools of Physical Education and Sports (Sample of Gazi University), Ovidius University Annals, Series Physical Education and Sport, 2009.
Özgün Makale Endekste taranmıyor
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. ERASLAN M., ATAY E., ÖZMUTLU İ., Alp M, Eraslan M, Atay E, Özmutlu İ. Düzenli Spor Yapan ve Yapmayan Çocukların Sosyo-Demografik Özelliklerine Göre Saldırganlık Düzeylerinin İncelenmesi, Kafkas Eğitim Araştırmaları Dergisi, 2014.
Özgün Makale Endekste taranmıyor
2. ÖZMUTLU İ., YILDIRIM F., NAKTİYOK S., ASSESSMENT&OF&THE&ENTREPRENEURSHIP&LEVEL&OF&THE&UNIVERSITY&STUDENTS&AT&THE&SPORTS& MANAGEMENT&DEPARTMENTS, The Online Journal of Recreation and Sport, 2014.
Özgün Makale Endekste taranmıyor
3. SİVRİKAYA A. H., KAYA M., ÖZMUTLU İ., ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN AİLE VE ARKADAŞLARDAN ALGILADIKLARI SOSYAL DESTEK İLE PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ, Niğde Üniversitesi Beden Eğitimi Ve Spor Bilimleri Dergisi, 2013.
Özgün Makale Endekste taranmıyor
4. ÖZMUTLU İ., TEKİN M., YÜKSEK S., MUTLU T. O., ERASLAN M., An analysis on the job satisfactions levels of soccer referees, Turkish Journal of Sport and Exercise, 2013.
Özgün Makale Endekste taranmıyor
5. TEKİN M., ÖZMUTLU İ., ERHAN S. E., Özel Yetenek Sınavlarına Katılan Öğrencilerin Karar verme ve Düşünme Stillerinin İncelenmesi, Atatürk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi., 2009.
Özgün Makale Endekste taranmıyor
6. ÖZMUTLU İ., TEKİN M., BAYRAKTAR G., Çeşitli Değişkenlere Göre Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokullarında Görev Yapan Araştırma Görevlilerinin İş Doyum Düzeylerinin Belirlenmesi, Atatürk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 2008.
Özgün Makale Endekste taranmıyor
7. TEKİN M., FİLİZ K., TAŞĞIN Ö., ÖZMUTLU İ., Orta Öğretimde Öğrenim Gören Spor Yapan ve Yapmayan Öğrencilerin Çoklu Zeka Alanlarının Karşılaştırılması, Kafkas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2008.
Özgün Makale Endekste taranmıyor
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler
1. ERSÖZ G., ÖZMUTLU İ., EROĞLU B., EROĞLU A. K., THE ROLE OF PHYSICAL SELF-PERCEPTIONS AND MENTAL TOUGHNESS IN DETERMINING GOAL ORIENTATION OF VOLLEYBALL PLAYERS, International Society of Sport Psychology 14th World Congress Seville 2017(ISSP2017) (10.07.2017-14.07.2017).
Özet bildiri
2. ÖZMUTLU İ., ERSÖZ G., AYYILDIZ E., The Role of Exercise Habits in University Students for the Socialization, The 10th Internatıonal Conference In Physıcal Educatıon, Sports and Physıcal Therapy- ICPESPT-2016 (18.11.2016-20.11.2016).
Sözlü Bildiri
3. ERSÖZ G., ÖZMUTLU İ., ARI Y., The Role Of University Students’ Behavioral Regulations, Basic Psychological Need In Exercise And Exercise Behaviour In Predicting Their Life Satisfaction, The 10th Internatıonal Conference In Physıcal Educatıon, Sports and Physıcal Therapy- ICPESPT-2016 (18.11.2016-20.11.2016).
Sözlü Bildiri
4. ERSÖZ G., ÖZMUTLU İ., AKSOY D., AYYILDIZ E., Üniversite Öğrencilerinin Çoklu Zeka Alanları ve Genel Öz-Yeterliklerinin Egzersiz Davranış Değişim Basamağına Göre İncelenmesi, 14.Ulusararası Spor Bilimleri Kongresi (01.11.2016-04.11.2016).
Sözlü Bildiri
5. ışık m., ERSÖZ G., ÖZMUTLU İ., Tekirdağ Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünde Çalışan Personelin Çalıştıkları Kurumun Örgüt Kültürüne İlişkin Algıları., Uluslararası Katılımlı Öğrenci Kongresi (12.05.2016-14.05.2016).
Poster
6. ERSÖZ G., ALDEMİR G. Y., ÖZMUTLU İ., AYDIN S., Egzersiz Yapan Ve Yapmayan Üniversite Öğrencilerinin Yaşam Kalitesi Ve Yaşam Doyumu Düzeylerinin İncelenmesi, III. Uluslararası Egzersiz ve Spor Psikolojisi Kongresi (23.09.2015-25.09.2015).
Sözlü Bildiri
7. ERSÖZ G., ÖZMUTLU İ., YİĞİT Ş., Üniversite Öğrencilerinde Egzersiz Davranışını Öngörmede Yeme Davranışı Ve Depresyonun Rolü, III. Uluslararası Egzersiz ve Spor Psikolojisi Kongresi (23.09.2015-25.09.2015).
Sözlü Bildiri
8. ÖZMUTLU İ., TEKİN M., YÜKSEK S., MUTLU T. O., ERASLAN M., An Analysıs on the Job Satısfactıons Levels of Soccer Referees, 12. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi (12.12.2012-14.12.2012).
Poster
9. ALBAYRAK A. Y., MUTLU T. O., TEKİN M., ZORBA E., ÖZMUTLU İ., bayraktar a., The Comparison of Work Anxiety Levels and the Factors that Affect these Anxiety Levels of Senior Students in the School of Physical Education and Sports, 12. Uluslar arası Spor Bilimleri Kongresi (12.12.2012-14.12.2012).
Poster
10. ÖZMUTLU İ., EKENCİ G., TEKİN M., ÇALIŞKAN G., Effect Of Servant Leadership In Sport On Satisfaction Level Of Handicapped Athletes, The 13th European Congress of Sport Psychology (12.07.2011-17.07.2011).
Poster
11. TEKİN M., ÖZMUTLU İ., SENGER K., Analysis of The Stress Level That University-Candidate-Students Cope With According to the Various Variables, 11. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi (10.11.2010-12.11.2010).
Poster
12. ÖZMUTLU İ., TEKİN M., SENGER K., kübra l., The Analysis of Leadership Qualities That Kick Box Sportmen Observe on Their Trainers, 11. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi (10.11.2010-12.11.2010).
Sözlü Bildiri
13. ÖZMUTLU İ., YENEL İ. F., TEKİN M., Ovidius University Annals, Series Physical Educational and Sport/ Science Movement and Health, Internatşonal scientıfic conference perspectives in physical education and sport (29.05.2009-31.05.2009).
Poster
14. ÖZMUTLU İ., kenan a., YILDIRAN İ., Valıdıty and Relıabılıty Study of Olympıc Games Awareness Level Scale, Olympism in the New World Order Symposium (24.04.2009-26.04.2009).
Sözlü Bildiri
15. ÖZMUTLU İ., TEKİN M., ARSLANOĞLU E., Kayak Antrenörlerinin Çeşitli Değişkenlere Göre Karar Verme ve Düşünme Stillerinin İncelenmesi, 1.World Forensic Sciences and Sport Congress (27.11.2008-30.11.2008).
Poster
16. ARSLANOĞLU E., TEKİN M., ARSLANOĞLU C., ÖZMUTLU İ., Voleybol Hakemlerinin Çeşitli Değişkenlere Göre Kaygı ve Temel Psikolojik İhtiyaç Düzeylerinin İncelenmesi (Ankara İl Örneği), 1.World Forensic Sciences and Sport Congress (27.11.2008-30.11.2008).
Poster
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler
1. ÖZMUTLU İ., taşkın H., GÖKHAN Z., NEZAHAT P., Antrenör Davranışlarının Sporcuların Tatmin Düzeyleri Üzerindeki Etkisi, 7. Ulusal Spor Bilimleri Öğrenci Kongresi (15.05.2014-17.05.2014).
Özet bildiri
2. TEKİN M., ÖZMUTLU İ., Sınıf Öğretmenlerinin Çeşitli Değişkenlere Göre Eğisel Oyunlarla İlgili Görüşlerinin İncelenmesi, Sınıf Öğretmenlerinin Çeşitli Değişkenlere Göre Eğisel Oyunlarla İlgili Görüşlerinin İncelenmesi (02.05.2008-04.05.2008).
Özet bildiri
Yayın Hakemlikleri
1. Educational Research and Reviews.
Uluslararası Dergi
2. İnönü Üniversitesi Beden eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi (11.12.2015-), Hakemlik Sayısı:2.
Ulusal Dergi
3. Kafkas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi .
Ulusal Dergi
4. İnönü Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi.
Ulusal Dergi